ข้อมูลทางวัฒนธรรมและสื่อในการนำเสนอทางด้านต่าง ๆ ทุกมุมโลก

การเลือกสถานที่โกดังให้เช่า นนทบุรี

การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน และคลังสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมนั้น นอกจากจะคำนึงสภาพทางภูมิศาสตร์ หรือทำเล ซึ่งมีผลต่อต้นทุนราคาที่ดิน รวมถึงสิ่งก่อสร้าง เพื่อการประเมินความคุ้มทุนระหว่างการลงทุนเช่า หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็นต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เนื่องจากปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งนั้น เป็นที่ยอมรับว่าต้องอาศัยความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพิจารณาลงทุน Jigsaw Logistics ฉบับนี้ จึงนำ กลยุทธ์การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า (Strategic Location Selection) มาเสนอให้ผู้อ่านใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจต่อไปค่ะ ติดตามรายละเอียด… ปัจจุบันธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจำนวนมาก มีปัจจัยสนับสนุนที่เหมาะสมเริ่มตั้งแต่ การวางแผนและตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้าที่ดี ซึ่งมีผลต่อความมั่นคงของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจแปรรูปอาหาร/ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องทางการเกษตร ควรตั้งใกล้กับ แหล่งวัตถุดิบเพื่อความสะดวกในการขนส่งซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนการขนส่ง และเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบ ทำให้โรงงานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น ปัจจัยที่สำคัญที่ควรคำนึงถึงเพื่อประโยชน์ของการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน/คลังสินค้า โกดังให้เช่า นนทบุรี ให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ แหล่งสินค้า ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งโรงงานผลิตสินค้า ท่าเรือนำเข้า-ส่งออกสินค้า และตลาดจำหน่ายสินค้า โดยคำนึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการขนส่ง และความสะดวกในการมาใช้บริการของลูกค้า เส้นทางคมนาคม ที่สะดวกเข้าถึงได้ง่าย มีโครงสร้างพื้นฐานดี สามารถใช้ขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง ซึ่งหากเป็นไปได้ควรมีทางเลือกให้การขนส่งในหลายรูปแบบ ทั้งทางน้ำ

พรีออเดอร์ญี่ปุ่น ธุรกิจเสริมรายได้ดี

ในยุคดิจิตอลที่ผู้คนต่างใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร หรือติดตามข่าวสารได้ง่าย โดยไม่ต้องออกไปหาซื้อหนังสือพิมพ์ตามท้องถนน หรือเพียงแค่ดูทีวี ฟังวิทยุ แต่ปัจจุบัน หนังสือพิมพ์ถูกย่อขนาดมาลงในมือถือหรือ แท๊บเล็ต เพื่อให้ผู้คนสามารถรับข่าวสารได้ง่ายและสามารถดูได้ตลอดเวลา เทคโนโลยีจะทำให้เรามีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และทำให้การหารายเสริม และทำธุรกิจทางออนไลน์ หลายคนคงพอเคยได้ยินเกี่ยวกับพรีออเดอร์ญี่ปุ่น วิธีนี้แหละที่จะทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องลงทุนในการสต๊อคเลย แต่หลายคนยังสงสัยพรีออเดอร์ญี่ปุ่นมีความเสี่ยงอย่างไร และข้อดีหรือข้อเสียเป็นอย่างไร พรีออเดอร์ญี่ปุ่น คือ โดยทางผู้ขายยังไม่มีสินค้านั้นๆอยู่ในมือหรือในสต๊อคสินค้าของเรา เมื่อผู้ขายต้องซื้อสินค้าชิ้นนั้น ทางผู้ขายจะรับเงินค่าสินค้า เช่น พรีออเดอร์ญี่ปุ่น แล้วตกลงกับผู้ขายในการสั่งซื้อหรือสั่งจองล่วงหน้าของสินค้านั้น โดยผู้ขายจะติดต่อหรือการสั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้ที่ขายอยู่ในต่างประเทศ เพื่อมาจำหน่ายภายในประเทศ สินค้าแบบพรีออเดอร์ญี่ปุ่น เป็นสินค้าที่ต้องมีระยะเวลาในการสั่งซื้อ เป็นสินค้าที่ไม่มีในสต๊อค ของหมดสต็อคต้องทำการสั่งซื้อใหม่อีกรอบ โดยปกติแล้วระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 10-20 วัน แล้วแต่ว่าการจัดส่งสินค้าของผู้ขายว่าจะให้ถูกจัดส่งมาทางอากาศ หรือทางเรือ ถ้าทางอากาศจะเร็วหน่อยแต่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง อาจจะได้กำไรที่น้อยลงหน่อย แต่ถ้ารอได้หรือสั่งมาเพื่อสต๊อคไว้ได้ไม่ต้องรีบขายสินค้า แนะนำให้สั่งมาทางเรือก็ได้ ยิ่งปริมาณมากค่าขนส่งของคุณจะยิ่งถูกลง คุณก็สามารถทำราคาสินค้าได้ จะทำให้คุณได้เปรียบคู่แข่งในการขายสินค้าและกำไรที่มากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อเสียเรื่องระยะเวลาในการขนส่งที่ต้องใช้เวลามากพอสมควร อย่างน้อย 20-45 วัน ความเสี่ยงในเรื่องการจัดส่งสินค้าหรือการนำเข้าสินค้าเข้ามาขาย ผู้ขายอาจจะถูกโกงจากผู้ขายที่อยู่ต่างประเทศก็เป็นได้ การ พรีออเดอร์ญี่ปุ่นจึงมีความเสี่ยงในการติดต่อซื้อขาย สั่งของไปไม่ได้ตามสเป็คที่เราต้องการ หรือสั่งไปของไม่มียกเลิกการผลิตไปแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน ระยะเวลาที่จัดส่งนานเกินไปในการส่งจากผู้ผลิต ทำให้เสียลูกค้าในการสั่งซื้อจากเราในครั้งต่อๆไป การป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับความเสียหายจากสั่งซื้อจากผู้ผลิต

การประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครองผู้จัดทำ

การประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครองผู้จัดทำในกรณีที่ผู้จัดทำประกันภัยรถยนต์ขับรถยนต์คันที่ได้ระบุจำเพาะเจาะจงไว้เมื่อตอนที่ได้มีการจัดทำประกันภัยรถยนต์กับตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ของบริษัทที่ทำธุรกิจการประกันภัยรถยนต์ต่างๆไปสร้างความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และ/หรือทรัพย์สินต่างๆทั้งของตนเองและผู้อื่น (โดยจะมีการเน้นในความคุ้มครองต่อคู่กรณีมากกว่าบุคคลเจ้าของรถผู้ซึ่งจัดทำประกันภัยโดยขึ้นอยู่กับประเภทและชนิดของการประกันภัยรถยนต์ที่ได้มีการจัดทำให้กับรถยนต์คันหนึ่งๆ) โดยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยรถยนต์นี้ขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าประกันภัยรถยนต์นั้นๆให้ความคุ้มครองครอบคลุมความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงไร ทั้งนี้บริษัทที่ทำธุรกิจการประกันภัยรถยนต์นั้นก็มีวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายกับความเสี่ยงต่างๆที่แตกต่างกัน ทำให้การประกันภัยรถยนต์ในระดับเดียวกันของแต่ละบริษัทที่ทำธุรกิจการประกันภัยรถยนต์นั้นมีราคาในการจัดทำที่แตกต่างกัน จำนวนเงินชดเชยความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะแตกต่างกันไปเล็กน้อยถึงปานกลางในแต่ชนิดและประเภทของการทำประกันภัยรถยนต์ต่างๆ แต่ความแตกต่างเรื่องจำนวนเงินในการจัดทำประกันภัยรถยนต์นี้ก็ส่งผลไปถึงจำนวนเงินชดเชยให้กับความเสียหายต่างๆที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันดังนั้นก่อนที่ท่านจะตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ใดๆท่านควรที่จะศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจให้รอบคอบเสียก่อนเพื่อให้ได้การประกันภัยรถยนต์ที่ตรงตามความต้องการของท่านมากที่สุด การประกันภัยรถยนต์นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทตามการบังคับของกฎหมายในช่วงแรกๆ ซึ่งกฎหมายที่กล่าวถึงนี้ได้แก่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์โดยเฉพาะที่มีการตราขึ้นมา การประกันภัยรถยนต์ทั้งสองประเภทที่กล่าวถึงไว้ข้างต้นนั้นก็คือการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่สามารถแยกย่อยออกมาได้อีกสามถึงสี่ชนิดได้แก่การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจชั้นหนึ่ง การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจชั้นสอง การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจชั้นสาม และสุดท้ายคือการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจชั้นบวก การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจชั้นบวกนั้นสามารถพบเห็นได้เป็นส่วนเพิ่มเติมของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจชั้นสองและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจชั้นสาม เรียกว่าการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจชั้นสองบวก และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจชั้นสามบวก ความคุ้มครองที่มีการเพิ่มเติมให้โดยการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจชั้นบวกนี้จะเกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์คันที่จัดทำประกันภัยและคู่กรณี ในกรณีที่เกิดขับรถไปก่อให้เกิดการเฉี่ยวชนกับรถคันอื่นๆ

วัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมภายใต้ระบบทุนนิยมโลกถือเป็นหัวใจสำคัญของโลกานุวัตร ระบบการสื่อสารช่วยส่งผ่านประสบการณ์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม วัตถุนิยมจากสากลมาผนวกรวมเข้ากับท้องถิ่น ก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม และระบบคุณค่าต่างๆในสังคมไทย วัฒนธรรมในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในรูปของพฤติกรรม ศิลปะ ขนบธรรมเนียม หรือความเชื่อเท่านั้น แต่วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีพลังอำนาจสามารถกระทำการสร้างอำนาจหรือความชอบธรรมไดด้วย ในช่วงสมัยที่มารช่วงชิงอำนนาจเพื่อครอบงำระชากรโลก วัฒนธรรมคือกลไกในการเผยแพร่อุดมการณ์ได้เป็นอย่างดี แต่ในสมัยที่ความแตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจลดความสำคัญลง สิ่งที่ปรากฎให้เห็นเด่นชัดคือ การลดความสำคัญของวัฒนธรรมรัฐชาติ วัฒนธรรมกลุ่มย่อยต่างๆ ปราะกฎรูปแบบชัดเจนมากขึ้น จนเกิดการยอมรับความคิดเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจการตลาด การขยายตัวของวิธีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมุลรูปแบบต่างๆ ทำให้รัฐชาติถูกลดอำนาจทางเศรษฐกิจลงเกือบสิ้นเชิง อำนาจทางการเมืองก็ลดลงโดยปริยาย เมื่อการขยายตัวของวัฒนธรรมที่หลากหลายประสานกับการขยายตัวของเศรษฐกิจการตลาดข้ามชาติ มีผลในการลดบทบาทของรัฐชาติในการปกครอง รูปแบบการบริหารปกครองจึงต้องปรับเปลี่ยนจากการปกครองในระบบ “ผู้ปกครองผู้ใต้ปกครอง” มาเป็นระบบการบริหารจัดการโดยประชาชน บนพื้นฐานความแตกต่างของกลุ่มชนเนื่องจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเมื่อสังคมสมัยใหม่ที่เป็นสังคมที่หลากหลาย ซับซ้อน และมีพลังพลวัตร วิธีการบริหารจัดการก็จำเป็นที่จะต้องหลากหลาย ซับซ้อนในรูปเครือข่ายและเชื่อมโยงหลายทิศทาง องค์กรสังคมที่เกิดขึ้นจากหลายรูปแบบน่าจะเป็นกลุ่มองค์กรที่มีพลังเข้ามาทำหน้าที่แทนองค์กรรัฐชาติได้อย่างดี วัฒนธรรมอาจจะมีความแตกต่างกันได้ทั้งในระดับแนวนอนและแนวตั้ง โดยสาระแล้ว ความแตกต่างที่แท้จริงก็คือ ระหว่าง สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมที่เป็นไปตามแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งไม่ได้หมายความถึงความเท่าเทียมกันทางวัฒนธรรม (ความเสมอบ่า เสมอไหล่ทางวัฒนธรรม) กับ วัฒนธรรมที่มีสูงกว่ากับวัฒนธรรมที่ต่ำกว่าแต่อย่างใด แต่ในความหมายของวัฒนธรรมที่รู้หรือยอมรับกันในระดับหนึ่ง กับวัฒนธรรมที่มีอยู่หลายๆ ระดับและหลากหลายสัมพันธภาพ ซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีความหมายลึกถึงการใช้ทรัพยากรที่ต่างกัน มนุษย์จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงที่หรือใช้เฉพาะในสังคมหนึ่งเท่านั้น

ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการขนส่งคมนาคม  ทำให้การเผยแพร่วัฒนธรรมกระทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกระบวนการนี้เรียกว่า การเผยแพร่วัฒนธรรมกระทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกระบวนการนี้เรียกว่าการเผยแพร่หรือการกระจายทาวัฒนธรรม วัฒนธรรมชาตินิยมตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยโปรตุเกส เป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 นำวัฒนธรรมการทำปืนไฟ การสร้างป้อมต่อต้านปืนไฟ ยุทธวิธีทางการทหาร การทำขี้ผึ้งรักษาแผล การทำขนมฝอยทอง ขนมฝรั่ง เป็นทหารอาสาสมัยพระชัยราชาธิราช รบกับพม่า 120 คน ฮอลันดาเข้ามาสมัยในสมัยพระนเรศรวรมหาราช อาคารที่ฮอลันดาสร้าง ไทยเรียกว่า “ตึกวิลันดา” นำอาวุธปืนมาขาย รวมทั้งเครื่องแก้ว กล้องยาสูบ เครื่องเพชรเครื่องพลอย ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ทรงพอพระทัยแว่นตา และกล้องส่องทางไกลจากฮอลันดา อังกฤษ เข้ามาในราชสำนักสมัยพระเอกาทศรถ มุ่งทางด้านการค้า แต่สู้ฮอลันดาไม่ได้ เช่น ยอร์ช ไวท์ มีต่ำแหน่งเป็นออกหลวงวิชิตสาครส่วนแซมมวลไวท์ได้เป็นนายท่าเมืองมะริดฝรั่งเศสเข้ามาสมัยพระนารายณ์มหาราช เพื่อเผยแผ่ศาสนาคริสต์ คณะบาทหลวงได้นำความรู้ด้านการแพทย์ การศึกษา การทหาร ดาราศาสตร์ การวางท่อประปา การสร้างหอดูดาวที่ลพบุรีและอื่น ๆ อีกหลายแห่ง ในสมัยอยุธยาตอนปลายความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกลดลงและหยุดชะงักไปใน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตกโดยมีการเปิดสัมพันธ์ทางการทูต เพราะตะหนักถึงภยันตรายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นการป้องกันการแทรกแซงภายใน วัฒนธรรมตะวันตกจึงเริ่มผสมผสานจนเป็นที่ยอมรับและเข้ามามีบทบาทในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การเมืองการปกครอง รับเอาประเพณี ค่านิยม วัฒนธรรม